Stamboom
nakomelingen overzicht
familiefoto's
nakomenlingenstaat
familiebladen
dagboek van
Jan van Kleef
D 1942/43 = 442 ps.