Recht, veiligheid en defensie
Alarmnummer 112
Armoedebestrijding
Bescherming van consumenten
Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten
Communicatie door hulpdiensten via C2000
Cybercrime en cybersecurity
Defensiematerieel
Defensiepersoneel
Defensieterreinen
Discriminatie
Eergerelateerd geweld
Geluidsoverlast
Geweld tegen werknemers met publieke taak
Gezichtsbedekkende kleding (in de media 'boerkaverbod')
Huiselijk geweld
Huwelijksdwang
Identificatieplicht
Identiteitsfraude
Internationale kinderontvoering
Internationale vrede en veiligheid
Jeugdbescherming
Kansspelen
Kindermishandeling
Krijgsmacht
LHBTI-emancipatie
Mensenhandel en mensensmokkel
Modernisering Wetboek van Strafvordering
Neerhalen vlucht MH17
Ondermijning
Ouderenmishandeling
Ouderlijk gezag en voogdij
Overvallen, straatroof en woninginbraak
Paspoort en identiteitskaart
Politie
Privacy en persoonsgegevens
Prostitutie
Rechten van mensen met een beperking
Rechtspraak en geschiloplossing
Recidive en veelplegers
Schulden
Seksuele misdrijven
Slachtofferbeleid
Straffen en maatregelen
Strafrechtketen
Tbs en overige forensische zorg
Telecomgegevens voor opsporing
Terrorismebestrijding
Veilig leren en werken in het onderwijs
Veiligheidsregio's en crisisbeheersing
Voetbalvandalisme
Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)
Vuurwerk
Wetgeving