Er zijn veel verschillende manieren om privé te kunnen tuinieren.
In het klein kunnen we veel milieuvriendelijke middelen gebruiken, die we zelf kunnen maken en toepassen. Veel van die methoden zullen door boeren en tuinders als onzin beschouwd worden maar dan meestal op economische gronden en niet op effectiviteit.
Op deze pagina’s worden methoden aangeboden die door anderen ontdekt en geprobeerd zijn.
Ze kosten niet veel en zijn door ons zelf te maken, een goed begin in de strijd tegen de chemische industrie welk bezig is omwille van het geld onze omgeving te vergiftigen, terwijl zij zelf leven in een omgeving welke voor hen veilig en onbesmet is.